More Details

Abha Kanoi Kanoi

 • Batch of

  1960

 • Phone

  9831017782

 • Email

  abhakanoi52@gmail.com

 • Address

  xxxxxxx

 • Country

  India

 • State

  West Bengal

 • City

  Kolkata

 • Pincode

  700000

 • College Attending / Attended

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Additional Qualification

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Company Name

  xxxxxxxxxxxxx

 • Industry

  Baking & Culinary

 • Position

  xxxxxxxxxxxx

 • Website

 • Description

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 • Social Linking

  Facebook - Fb page link

  Linkedin - Linkedin Link

  Twitter - Twitter Link

  Google Plus - Nil